Algemene ledenvergadering 2023

Algemene ledenvergadering (ALV) - Zwartebroek:
Bij deze nodigen we alle leden uit voor deelname aan de algemene ledenvergadering van BX Club Nederland op zaterdag 4 maart 2023.

We houden deze in:
Dorpshuis de Belleman
Eendrachtstraat 97
3785 KT Zwartebroek
 (bij Amersfoort).

Praktische informatie:
We zijn welkom vanaf 12:00 uur; om 12:30 uur beginnen we met een lunch. Meld je daarvoor even aan met dit formulier.
De vergadering start om 13:30 uur en duurt tot uiterlijk 17:00 uur. Het is handig voor ons als je je ook daarvoor even aanmeldt voor de vergadering met datzelfde formulier, al is dat niet verplicht.

De agenda wordt aan het begin van de vergadering vastgesteld. Heb je wat toe te voegen aan de agenda, laat dit dan vooraf even weten:
1. Opening vergadering
2. Vaststelling notulen ALV 2022
3. Aftreden & herkiezen bestuursleden:
* Sander en Sigrid van Leeuwen (algemeen bestuurslid) treedt af, niet herkiesbaar
* Alies Dezijn (algemeen bestuurslid) treedt af en is niet herkiesbaar.
* Roel Tiemersma (evenementencoördinator) treedt af en is niet herkiesbaar.
4. Verslag kascontrolecommissie 2022
5. Verkiezing kascontrolecommissie 2023
6. Financieel verslag
7. Décharge
8. Na/voor- beschouwing evenementen
9. Vooruitblik club
10. Rondvraag en ingezonden vragen.

We krijgen als bestuur graag versterking om de boel draaiende te houden. Wil je je verkiesbaar stellen als bestuurslid of op andere wijze je bijdrage willen leveren aan het reilen en zeilen van de club? Laat dan even wat van je horen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of antwoord op deze email!

Als je nu al een vraag hebt die je in de vergadering wilt stellen, stuur deze dan als je wil even via het aanmeldformulier in, dan kunnen we als bestuur de beantwoording voorbereiden.

Oh ja:
Mocht je de contributie voor 2023 nog niet hebben betaald, check dan je spam/junk/ongewenste mail folder. Mocht het om wat voor reden dan ook niet lukken om de email te vinden of werkt de betaallink niet meer, maak dan je contributie zelf over:
EUR40, op rekening NL25 INGB 0006 3069 95 tnv BX Club Nederland,
onder vermelding van je lidmaatschapsnummer, anders weten we niet van wie het geld afkomstig is.
Zorg er hoe dan ook voor dat je contributie vóór de ALV op onze rekening is beland.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van BX Club Nederland