Meld je nu aan als lid van de BX Club Nederland.
Dan krijg je voor slechts € 30.-- per jaar ons clubblad toegestuurd en kun je kosteloos deelnemen aan onder andere de voor- en najaarsrit en technische evenementen en sleutelmeetings.
Ook ben je welkom op de traditionele midzomerrit(weekend) en kampeerweekend, waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd.

* Het clubjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
* De contributie bedraagt € 30.-- per jaar.
* Als je na 1 juli lid wordt betaal je € 45.-- voor het lopende en komende clubjaar.
* Zodra de penningmeester de bijschrijving heeft ontvangen, is het lidmaatschap geldig.
* Het lidmaatschap is geldig tot wederopzegging.
* Opzeggingen dienen uiterlijk 1 december binnen te zijn bij de ledenadministratie.
Dit kan schriftelijk, of via formulier MIJN BX CLUB

IBAN : NL25 INGB 0006306995, BIC: INGBNL2A ten name van BX Club Nederland.

    

Ik stem ermee in dat u informatie over mij bewaart met het doel mij diensten te verlenen waarvoor ik betaal en die virtuele koppelprogrammeurs moeten verzamelen en houden om te voldoen aan alle wettelijke of reglementaire vereisten. Ik stem ermee in dat u per e-mail en telefoon met mij communiceert over eventuele problemen die kunnen voortvloeien uit de voortdurende veiligheid en het beheer van mijn account.
Ik stem ermee in dat u mij e-mails stuurt nadat ik Lid ben geworden van de BX Club Nederland. Dit kan uitnodigen zijn van evenementen of Club-gerelateerde-zaken.