Nieuw - nieuws!

Het sluimerde al even maar nu is het dan zover: we hebben een nieuwsrubriek op onze site. De reden is duidelijk: we vinden dat we als club en als bestuur een goed communicatiekanaal moeten hebben. Email is hiervoor niet altijd geschikt. Het blijkt dat ongeveer slechts 55% van de door de club verstuurde email daadwerkelijk wordt gelezen. Nog meer informatie verspreiden per email ligt daarom niet voor de hand. Ons clubblad leidt helaas een zieltogend bestaan; ook daarvan hoeven we niet op korte termijn een nieuwe editie van te verwachten.

Vandaar deze poging. Laten we kijken hoe dit werkt. Ideeën, suggesties, verbeteringen enzovoort kunnen zoals altijd via het contactformulier worden doorgegeven.