Nieuwsbrief maart 2024

Voorjaarsrit 14 april - Gorinchem - Arkel
Het aftellen tot de voorjaarsrit op zondag 14 april is nu toch echt begonnen.

We willen jullie graag uitnodigen voor een leuke, maar toch ook bijzondere rit die door Adriaan en Willem is uitgezet.

Vanaf 10:30 uur zullen we verzamelen bij "Jimmy's" in Gorinchem. Traditiegetrouw genieten we daar van een kopje koffie met iets lekkers.

Het idee is om dan rond 12 uur van start te gaan met de rit. Het bijzondere aan de rit is toch wel de eindbestemming, ons nieuwe magazijn in Arkel. Hier mogen jullie kennis maken met de nieuwe locatie én het door meerdere mensen verrichte harde werk om het magazijn op te zetten, in te richten én te vullen met onze gehele voorraad.

De startlocatie:
Jimmy's
De Linie 34
4208 DE Gorinchem
Verzamelen vanaf 10:30 uur
Aanvang rit vanaf 12:00 uur

NB: De eindlocatie is nabij het clubmagazijn:
Vlietskade 1714
4241 WJ Arkel

Voorafgaand aan de rit is het mogelijk om bij Jimmy's op eigen kosten te lunchen. Na afloop van de rit stellen we voor om in Arkel, vrijblijvend en wederom op eigen kosten, bij "De Nijl", de lokale variant van wat oudgedienden kennen als "de Sphinx" (ons vaste eindpunt na een magazijndag in Noordwolde) de dag af te sluiten met een maaltijd.

Wij vragen jullie om je aan te melden door dit aanmeldformulier in te vullen.

We hopen op een grote opkomst met veel BX-en en natuurlijk op mooi lente weer, samen hét recept voor een gezellige dag!!!
Het nieuwe magazijn krijgt vorm!
Door enorme inspanning van velen, waaronder  Evert Loos, Kees Lindhout en Hugo Buwalda is er in Arkel een nieuw magazijn verschenen.
Op zaterdag 16 en 23 maart zijn de spullen verhuisd van Gieten naar Arkel.
Afgelopen zaterdag 23 maart is door een ploeg in Gieten de laatste vrachtwagen ingeladen en door Atilla Erhan van Gieten naar Arkel gereden. Dat was overigens soms flink passen en meten, zoals op deze foto te zien is, maar hij kan weer opgelucht ademhalen gelukkig!

Toen de vrachtwagen eenmaal bij de loods was aangekomen, begon het uitladen. Vele handen maken... nouja, nog steeds een heleboel werk, waarbij ook Nico Eskes en Joep Remmen hard meewerkten.


En, wat ook mooi is, het oude magazijn in Gieten is door onder anderen Kasper Tuin bezemschoon achtergelaten, op tijd en volgens afspraak met de verhuurder, Aad

Het is dus gelukt! Dank aan iedereen die in Gieten of Arkel op deze of eerdere dagen heeft meegeholpen om de verhuizing tot een succes te maken!

Tijd om tot rust te komen? Helaas nog niet. Er moet nog wel ontzettend veel ingeruimd en opgeruimd worden; we gebruiken op dit moment nog een opberghok wat niet bij het door ons gehuurde gedeelte hoort. Soepel van de verhuurder, maar daar moeten we natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Daarom zullen we in de komende periode, met jullie hulp, nog meer tijd in het magazijn moeten stoppen. Maar dan staat er ook wat moois!
Over de precieze data waarop we een en andere denken te gaan doen, informeren we jullie zodra we een planning hebben!
 
Even voorstellen - nieuw bestuur!
Gelukkig blijkt dat we nog betrokken leden hebben die verantwoordelijkheid willen dragen. Op de recente algemene ledenvergadering zijn Atilla Erhan, Richard de Reus en Kees Lindhout toegetreden tot het bestuur. Daarmee bestaat het bestuur uit:
Adriaan Elsenaar - voorzitter
Willem van Strik - penningmeester
Roland Rutgers - evenementen coördinator
Evert Loos - magazijn coördinator
Richard de Reus
Kees Lindhout
Atilla Erhan
Binnenkort wordt in een bestuursvergadering afgesproken wie welke verantwoordelijkheden op zich neemt. Daarover in een volgende nieuwsbrief meer!
 
Clubagenda, meetings, toerritten

Zondag 14 april - Voorjaarsrit Arkel en omgeving

Voor meer activiteiten, kijk op de website:
https://bxclub-nederland.nl/evenementen/

Algemene Ledenvergadering 2 maart 2024

Geacht lid,

Algemene ledenvergadering (ALV) - Zwartebroek:
Bij deze nodigen we je uit voor deelname aan de algemene ledenvergadering van BX Club Nederland op zaterdag 2 maart 2024.

We houden deze in:
Dorpshuis de Belleman
Eendrachtstraat 97
3785 KT Zwartebroek
(bij Amersfoort).

Praktische informatie:
We zijn welkom vanaf 12:00 uur; om 12:30 uur beginnen we met een lunch. Meld je daarvoor even aan met dit formulier.
De vergadering start om 13:30 uur en duurt tot uiterlijk 17:00 uur. Het is handig voor ons als je je ook daarvoor even aanmeldt voor de vergadering met datzelfde formulier, al is dat niet verplicht.

De agenda wordt aan het begin van de vergadering vastgesteld. Heb je wat toe te voegen aan de agenda, laat dit dan vooraf even weten:
1. Opening vergadering
2. Vaststelling notulen ALV 2023
3. Aftreden & herkiezen bestuursleden:
  * Jan Grootveld (secretaris) treedt af, niet herkiesbaar
4. Verslag kascontrolecommissie 2022 en 2023
5. Verkiezing kascontrolecommissie 2024
6. Financieel verslag
7. Décharge 2022 en 2023
8. Na/voor- beschouwing evenementen
9. Vooruitblik club
10. Rondvraag en ingezonden vragen.

 

We krijgen als bestuur graag versterking om de boel draaiende te houden. Wil je je verkiesbaar stellen als bestuurslid of op andere wijze je bijdrage willen leveren aan het reilen en zeilen van de club? Laat dan even wat van je horen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of antwoord op deze email!

Als je nu al een vraag hebt die je in de vergadering wilt stellen, stuur deze dan als je wil even via het aanmeldformulier in, dan kunnen we als bestuur de beantwoording voorbereiden.

Oh ja 1:
Mocht je de contributie voor 2024 nog niet hebben betaald, check dan je spam/junk/ongewenste mail folder. Mocht het om wat voor reden dan ook niet lukken om de email te vinden of werkt de betaallink niet meer, maak dan je contributie zelf over:
EUR40, op rekening NL25 INGB 0006 3069 95 tnv BX Club Nederland,
onder vermelding van je lidmaatschapsnummer, (dat kan je o.a. vinden in de adressering van de uitnodigings-email) - anders weten we niet van wie het geld afkomstig is.
Zorg er hoe dan ook voor dat je contributie vóór de ALV op onze rekening is beland.


Oh ja 2:
Hou zoals altijd onze website www.bxclub.nl in de gaten voor de meest actuele versie van de evenementenkalender!

 

Met vriendelijke groet,
Adriaan Elsenaar
Willem van Strik
Jan Grootveld
Roland Rutgers
Evert Loos
- het bestuur van BX Club Nederland

Verhuizing clubmagazijn 10 februari

Achter de schermen is en wordt hard gewerkt om voldoende stellingen in ons nieuwe magazijn in Arkel te plaatsen.
Op zaterdag 10 februari gaan we weer aan de slag met het verhuizen van spullen van Gieten naar Arkel.
Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we iedereen voor nodig die maar beschikbaar is.
 
We beginnen in de ochtend om 9:00 u in Gieten, in de middag gaan we vanaf 16:00 u de vrachtwagen legen in Arkel.
Op zondag 11 februari gaan we verder met inruimen van ons nieuwe magazijn. Ook daarbij is je hulp welkom!
Meld je aan met dit formulier 
Zoals altijd, wordt voor de inwendige mens gezorgd!

NB: De meest actuele informatie vind je hierVerhuizing Clubmagazijn (bxclub-nederland.nl)

Tot ziens in Gieten en/of Arkel!

Het bestuur van BX Club Nederland