Wat doen we?

De BX Club is gegroeid vanuit een liefhebberij. Toendertijd is er een aantal mensen bij elkaar gekomen om deze liefhebberij gezamenlijk te kunnen beleven. Nadat de BX Club was opgericht kunnen we na een aantal jaren spreken van een succesvolle en gezonde club. Aanvankelijk in 1997 opgericht als "informele vereniging" zijn we sinds 2008 een "echte" vereniging. Vorig jaar hebben we als club alweer onze 20e verjaardag gevierd, tegelijk met het 35 jarig jubileum van de introductie van de BX.

Op dit moment is de BX al aardig schaars op de wegen. Het is een auto geworden waar gelukkig meer mensen dan we aanvankelijk dachten toch even voor achterom kijken. Wij willen als club graag zien dat de BX zo lang mogelijk op de Nederlandse wegen in redelijke getale te bezichtigen is.

Daarom heeft de BX Club Nederland een tweetal doelstellingen opgesteld waaraan zij tracht te voldoen of daarin een rol te kunnen spelen:

Het in stand houden van de Citroën BX in Nederland;
Het op een gezellige manier bij elkaar brengen van mensen met een gezamenlijke interesse.
Om dit te bereiken organiseren we als club de volgende zaken voor onze leden:

Technische ondersteuning aan leden die zelf willen sleutelen aan de auto. Verwacht hierbij niet van onze technische mensen dat ze ook letterlijk te hulp komen. Hiervoor zijn de afstanden veelal te groot; daarvoor zal een regulier garagebezoek nodig zijn. Maar met het delen van kennis zijn veel problemen te voorkomen of op te lossen.
Enkele malen per jaar wordt er een technisch evenement georganiseerd waarbij de specifieke technische aspecten van de auto nader worden besproken.
We werken hard aan de opbouw van ons eigen Clubmagazijn, waarin we BX-onderdelen verzamelen om de BX-en van onze leden zo lang mogelijk in goede staat te kunnen houden.
Het sociale aspect van een autoclub is net zo belangrijk, zoniet belangrijker. De mensen maken de club! Je kunt immers niet altijd alleen maar praten over auto's op evenementen, en uitgenodigde of meegekomen gasten delen niet altijd dezelfde interesses. Daarom organiseren wij buiten de algemene grote Citroën evenementen (bijv. Citromobile) zelf evenementen die ook een sociaal karakter bevatten in de vorm van een gezellige samenkomst, gekoppeld aan toerritten door verschillende delen van Nederland en soms door België of Duitsland. Voor leden is dit uiteraard gratis, voor niet leden wordt een bijdrage van €5 gevraagd. We zorgen tijdens evenementen ook altijd voor de inwendige mens. Alle windstreken doen we aan om de variëteit zo hoog mogelijk te houden, maar ook om een ieder de kans te geven om te kunnen komen of bijvoorbeeld een toerrit te organiseren. De ritten worden ook in verschillende vormen uitgezet. Bijvoorbeeld een bolletje-pijltje, puzzelritten, maar ook soms eenvoudige toertochten, als het maar gezellig is. Eénmaal in het jaar is er een kampeerweekend wat doorgaans twee nachten beslaat en waar gezelligheid bovenaan staat.
Zo zie je, de BX Club is meer dan alleen een autoclub!