Update - magazijn lokatie

Zoals besproken op de algemene ledenvergadering van afgelopen zaterdag 9 maart zijn we druk bezig met het vinden van een alternatieve lokatie voor het magazijn.

Er werd gestemd vóór behoud van het magazijn, en vóór verhuizing ervan.

Aad, Roel en ik zijn afgelopen donderdag wezen kijken. Voor de club ziet dit er erg aantrekkelijk uit. We zouden royaal de ruimte krijgen en voorzien zouden zijn van faciliteiten zoals een brug - per uur te huur - en voldoende buitenruimte voor parkeren. We zouden hier het hele jaar door toegang kunnen hebben. 

In verband met de nog lopende onderhandelingen kunnen we verder nog geen details prijs geven. Zodra er meer bekend is laten we dit zeker weten.

Het betekent wel dat in ieder geval de vorm van de geplande toerrit/magazijndag in oktober op losse schroeven staat. Mocht het allemaal af komen dan zullen we de maand oktober moeten gebruiken om alle spullen van het magazijn te verhuizen. 

Om alles in de toekomst soepel te laten verlopen willen we tijdens de verhuizing meteen een inventarisatie maken van de aanwezige spullen.
Op die manier hopen we dan toekomstige aanvragen sneller en beter te bedienen.

Wordt vervolgd!

 

Vervolg: inmiddels zijn we in de positie gekomen dat we nadere afspraken moeten gaan vastleggen met Aad. 

Dit betekent dat er een verhuizing zit aan te komen. Deze zal gezien de toegankelijkheid niet voor 1 oktober van dit jaar plaatsvinden.

 

Update: milieuzones

FEHAC pleidooi voor uniforme gemeentelijke milieuzone door kabinet overgenomen

Van: Fehac 

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III stond dat deze regering van plan was de milieuzones overal gelijk te trekken. De FEHAC heeft er al vaak op aangedrongen om een einde te maken aan de wildgroei in de binnensteden van allemaal verschillende milieuzones. Als FEHAC zijn we er blij mee dat ons pleidooi voor harmonisatie nu succes heeft gehad. Eindelijk moeten de gemeenten met een milieuzone deze eenduidig en alleen voor diesels gaan invoeren.

Milieuzones zijn vrijgesteld voor benzine en 40+ diesels
Het kabinet heeft nu besloten om per 1-1-2020 de milieuzones overal in Nederland alleen te laten gelden voor diesel personen-, bedrijfs- en vrachtauto’s. Gemeenten hebben daarbij de keuze om diesels vanaf 15 jaar oud of vanaf 20 jaar oud te weren. En diesel voertuigen van 40 jaar en ouder zijn van rechtswege al vrijgesteld van de milieuzone-regelgeving. Dat betekent dat alle benzinevoertuigen en dieselvoertuigen 40+ straks niet meer kunnen worden geweerd in een gemeentelijke milieuzone en (het kopen van) ontheffingen voor deze voertuigen daarom ook niet aan de orde is. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat die hierover gaat stuurt het harmonisatie besluit milieuzones nu naar de Tweede en Eerste Kamer om het daar te bespreken en te laten goedkeuren.

Einde aan de Utrechtse, Rotterdamse en Amsterdamse uitzonderingen
De harmonisatie betekent dat een paar gemeentelijke afwijkingen bij de milieuzones tot het verleden gaan behoren. In Utrecht vervalt het aanvragen van een vergunning voor 40+ diesels. In Rotterdam worden definitief ook de oude benzineauto’s weer toegelaten. In Amsterdam vervalt de uitsluiting voor bijvoorbeeld oude touringcars en vrachtwagens als die op benzine lopen.

Duidelijke borden begin van een milieuzone
Er komt een systeem van eenduidige borden dat begrijpelijk is voor de automobilist.
Gemeenten bepalen zelf of zij een milieuzone invoeren en of ze dieselauto’s van 15 dan wel 20 jaar weren. Ook mogen ze zelf bepalen hoe groot hun milieuzone wordt. De nieuwe regels gelden vanaf 2020. De twee categorieën van milieuzones schuiven in 2025 een stap op. Dan gaat het verbod voor 20+ naar 15+ en de gemeenten die al vanaf 2020 op 15+ zitten, hanteren dan een nog stengere norm. Dit gebeurt in 2025 volgens het ministerie van I&W omdat auto’s in Nederland sowieso steeds schoner worden.

Andere voertuigen andere regels
Het staat gemeenten vrij om voor andere voertuigen, zoals bromfietsen, eigen milieuzones vast te stellen en hiervoor eigen ontheffingenbeleid te hanteren, met inbegrip van leges voor ontheffingen. Amsterdam is hèt voorbeeld daarvan en kent voor bromfietsen al een uitgebreide milieuzone. Het is alleen niet te hopen dat er weer een nieuwe lappendeken aan verschillende bromfietszones komt waar de FEHAC weer tegen ten strijde moet trekken.
 

Bekijk hier het originele artikel