Berichtgeving nieuwe brandstof stickers leiden tot verwarring

Berichtgeving nieuwe brandstof stickers leiden tot verwarring

van: https://fehac.email-provider.nl/web/0bw72c9sfd/k3iga8avz5/b4bj5ejbhv/u0dvp3nc5f

Nieuwe brandstof stickers bij de pomp 
Vanaf 12 oktober staan er bij alle benzinepompen in heel Nederland nieuwe aanduidingen voor de verschillende brandstoffen: het zijn de in de hele EU gelijke etiketten die vermelden hoeveel ethanol er in de benzine wordt bijgemengd en de hoeveelheid biodiesel die er in de diesel zit. Dat wordt E5 voor maximaal 5% bijgemengde ethanol, E10 voor maximaal 10% bijgemengde ethanol en bijv. B7 voor 7% maximaal bijgemengde biodiesel. Ethanol is een soort alcohol uit tarwe of mais en biodiesel komt uit frituur- of braadvet.

Verwarring over betekenis 
Deze stickeractie heeft geleid tot enige verwarring: om te beginnen over Euro95 dat vaak wordt begrepen als brandstof in de verhouding 95% benzine en 5% ethanol. Die aanduiding 95 in Euro95 is echter het octaangetal van de benzine. Zoals Euro98 een octaangetal van 98 heeft.
Daarnaast bestaat de indruk dat er vanaf 12 oktober al overal 10% ethanol in de benzine zit. Ook niet waar: de verhoging van 5% naar 10% ethanol gebeurt pas in de loop van volgend jaar en ook dan blijft Euro95 of E5 nog volop verkrijgbaar.

Advies blijft: tank een premiumbenzine
Benzine zonder ethanol en met een hoog octaan getal zoals Shell V-power 98, BP Ultimate 98 en Competition 102 blijven nog steeds verkrijgbaar. Het advies van de FEHAC blijft om een van deze benzines voor een oldtimer te tanken om motorschade te voorkomen. De FEHAC volgt de ontwikkelingen rond brandstof op de voet, met name welke ethanolvrije benzines verkrijgbaar blijven.

LET OP:
De wetgever heeft een blijkbaar een heel hoge dunk van de burgers. Zoveel vertrouwen in kennis en kunde kan echter wel tot misverstanden leiden:
Als je een Premium benzine tankt zul je naar alle waarschijnlijkheid een E5 sticker tegenkomen. De oplettende lezers zullen gezien hebben dat dit betekent dat er maximaal 5% Ethanol in de brandstof zit. Voor Premium brandstoffen is deze toevoeging vooralsnog niet verplicht, er zit dus geen Ethanol in. De aanduiding E5 is toch de juiste, omdat 0% Ethanol ook voldoet aan de norm van maximaal 5%. In al hun wijsheid kon er geen E0 sticker vanaf, dat had het wel wat duidelijker gemaakt voor de argeloze gebruiker.

Nadere informatie
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/berichtgeving-over-nieuwe-brandstofstickers-leidt-tot-verwarring

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieuvriendelijke-brandstoffen-voor-vervoer/brandstofstickers