Nieuws uit de ALV 2021

Op zaterdag 6 maart hebben we de ALV gehouden. Digitaal, dit keer, en dat vonden we als bestuur best goed gaan. Er waren veel dingen te bespreken waar we zo snel mogelijk mee aan de slag moeten. Vandaar dit bericht.

We hebben in de ALV besproken dat we enkele commissies gaan oprichten. Hierdoor krijg ook jij de kans om inbreng te leveren, voor zover je kunt en voor zover je wilt.

Commissies waarmee we van start gaan:

 • Jeugd/evenementen:
  Enkele jonge leden hebben mooie plannen voor evenementen die goed werden ontvangen op de ALV.

 • Magazijn:
  Gelukkig is er op onze oproep gereageerd; enkele leden hebben zich aangemeld om mee te denken en te werken aan het verder vormgeven van ons magazijn in Gieten.

 • Website:
  Er is een groepje leden dat gaat nadenken en meewerken aan invulling en ontwerp van de nieuwe website.

Daarnaast willen graag nog enkele commissies vormen:

 • Toerritten:
  Voor het helpen organiseren van onze toerritten.

 • Kampeerweekend:
  Voor het helpen invulling geven aan ons jaarlijkse kampeerweekend.

 • Jubileum:
  In 2022 viert de BX Club zijn 25-jarig bestaan en is het 40 jaar geleden dat de BX werd geïntroduceerd. Dit willen we graag feestelijk invullen.

Je inbreng is gewenst! Wil je meer weten of wil je een bijdrage leveren aan één van deze commissies?We horen graag van je!
Stuur even een berichtje naar de secretaris of gebruik het contactformulier.

Uitnodiging digitale ALV 6 maart 2021

Bij deze nodigen we jullie uit voor deelname aan de algemene ledenvergadering van BX Club Nederland op 6 maart 2021.

Vanwege de huidige maatregelen zal de algemene ledenvergadering digitaal worden gehouden. Het is een procedurele vergadering waar veel besluiten genomen worden. Er is ook gelegenheid tot inhoudelijk overleg over de club.

Praktische informatie:
De vergadering start om 14:00 uur en duurt tot uiterlijk 17:00 uur. Om deel te kunnen nemen aan de digitale vergadering, is aanmelding middels dit formulier noodzakelijk. Deelnemen is mogelijk met desktop, laptop, tablet of telefoon. Na aanmelding ontvang je nadere gegevens over het digitaal vergaderen. Ruim voor de vergadering ontvang je alle vergaderstukken en is er gelegenheid om vragen in te dienen.

Of je nu deelneemt of niet, we moedigen je aan eventuele vragen via het formulier te stellen. Op die manier krijgen we als bestuur een completer beeld van wat er bij jullie leeft, en aan welke behoeften we moeten zien te voldoen.

De agenda bevat een aantal vaste elementen. Maar laat je daardoor niet weerhouden, bij ieder punt is je inbreng van harte welkom. We vragen om je ideeën en uiteraard om je inzet om een en ander te verwezenlijken:
1. Opening vergadering
2. Vaststelling notulen ALV 2020
3. Aftreden bestuursleden
4. Verslag kascontrolecommissie 2020
5. Verkiezing kascontrolecommissie 2021
6. Financieel verslag
7. Décharge
8. Na/voor- beschouwing evenementen
9. Magazijn: meld je aan voor de magazijncommissie als je kunt; anders moeten we er wellicht mee stoppen!
10. Jongerencommissie en evenementen: tijd voor vernieuwing van de evenementenkalender!
11. Communicatie, website, nieuwsbrieven etc.
12. Rondvraag en ingezonden vragen.

Wellicht ten overvloede: voordat je de toegang hebt tot de ALV dient de contributie voor 2021 betaald te zijn. Mocht je het nog niet gedaan hebben, maak deze dan zo snel mogelijk over!

Meld je zo snel mogelijk aan voor deze digitale ALV met dit formulier!