Nieuws van de BX Club - april 2021

Tijd voor een korte update want we hebben weer niet stilgezeten!

Website:
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de vernieuwing van de website. Pieter en Roel van de Wiel werken op dit moment aan een nieuwe opzet; het uiteindelijke plan zal in de websitecommissie verder worden verfijnd. Wil je hierbij aansluiten, laat dit dan zo snel mogelijk weten door op deze email te reageren.

Magazijn:
Binnenkort wordt de eerste online meeting van de nieuwe magazijncommissie gehouden. Wil je hierbij aansluiten en heb je nog geen uitnodiging gehad, laat dit dan zo snel mogelijk weten door op deze email te reageren.

Voorjaarsrit:
De toerrit zoals die gepland stond op 17 april wordt verschoven naar 2022. Ook zal CitroExpo, de opvolger van CitroMobile, dit jaar niet doorgaan. Daarom willen we op 1 of 2 mei een rondrit uitzetten in het Groene Hart. We starten en rijden individueel, het is géén georganiseerde samenkomst en past daarmee naar onze mening binnen de huidige regels. Voor de noeste rijders die de rit uit weten te rijden wacht bij de finish een kleine attentie. We willen volgende week de volledige uitnodiging rondsturen.

Kampeerweekend:
We hadden aanvankelijk een lokatie gevonden in het westen; er zaten helaas te veel mitsen en maren aan deze plek. We zoeken nu in Brabant of Limburg. We hebben al wel wat op het oog. Weet je toevallig een goede lokatie of wil je meehelpen aan het kampeerweekend, laat het ons weten!

Jubileum 2022:
Volgend jaar viert de BX Club zijn 25-jarig bestaan en is het 40 jaar geleden dat de BX werd geïntroduceerd. Wil je meedenken of meehelpen aan de totstandkoming van een tof jubileumjaar, meld je dan bij het bestuur!

Hellep!
Een dringend beroep op iedereen die kan en wil meehelpen: we doen het voor jullie, maar we kunnen het niet zonder jullie! Ook al is het nu even lastig om elkaar te ontmoeten; de club draait op leden, je inbreng is gewenst.

Wil je meer weten of wil je een bijdrage leveren aan één van de activiteiten of commissies? We horen graag van je! Dat kan gewoon door het beantwoorden van deze e-mail.

Het bestuur van BX Club Nederland

Nieuws uit de ALV 2021

Op zaterdag 6 maart hebben we de ALV gehouden. Digitaal, dit keer, en dat vonden we als bestuur best goed gaan. Er waren veel dingen te bespreken waar we zo snel mogelijk mee aan de slag moeten. Vandaar dit bericht.

We hebben in de ALV besproken dat we enkele commissies gaan oprichten. Hierdoor krijg ook jij de kans om inbreng te leveren, voor zover je kunt en voor zover je wilt.

Commissies waarmee we van start gaan:

 • Jeugd/evenementen:
  Enkele jonge leden hebben mooie plannen voor evenementen die goed werden ontvangen op de ALV.

 • Magazijn:
  Gelukkig is er op onze oproep gereageerd; enkele leden hebben zich aangemeld om mee te denken en te werken aan het verder vormgeven van ons magazijn in Gieten.

 • Website:
  Er is een groepje leden dat gaat nadenken en meewerken aan invulling en ontwerp van de nieuwe website.

Daarnaast willen graag nog enkele commissies vormen:

 • Toerritten:
  Voor het helpen organiseren van onze toerritten.

 • Kampeerweekend:
  Voor het helpen invulling geven aan ons jaarlijkse kampeerweekend.

 • Jubileum:
  In 2022 viert de BX Club zijn 25-jarig bestaan en is het 40 jaar geleden dat de BX werd geïntroduceerd. Dit willen we graag feestelijk invullen.

Je inbreng is gewenst! Wil je meer weten of wil je een bijdrage leveren aan één van deze commissies?We horen graag van je!
Stuur even een berichtje naar de secretaris of gebruik het contactformulier.